Meesteren Beheer

Doelstellingen Stichting Meesteren Beheer

  • Stichting Meesteren Beheer is een ontwikkelbeheerder van vastgoed. Daaronder valt het beheren en invullen van bedrijfspanden, kantoren, winkels en woningen. De stichting streeft ernaar om als een maatschappelijke verantwoordelijke onderneming te functioneren zonder winstoogmerk.
  • De stichting wil een sociaal-maatschappelijk cultureel platform zijn en zowel als erkend leerbedrijf als leer- en werkbedrijf actief te zijn op het gebied van vastgoedbeheer. Het essentiële kenmerk van Stichting Meesteren Beheer is vervat in het begrip 'vermeesteren'. Hierop is het werkwoord 'Meesteren' van toepassing waarvan de betekenis is gericht op het L.E.U.K. maken van de activiteiten die voor het behalen van de doelstellingen van de stichting worden verricht. L.E.U.K. staat voor Logisch, Ethisch, Universeel en Koninklijk (het eerbare). Dit zijn de vier criteria waaraan ieder project en elke activiteit dient te voldoen. Indien één van deze criteria niet van toepassing is, zal het project of de activiteit op dat punt moeten worden aangepast.
  • De stichting stelt zich ten doel te voorkomen dat panden voor een langere periode leeg komen te staan, zodat achteruitgang van het vastgoed wordt voorkomen. Op deze wijze bieden de activiteiten van de stichting oplossingen ten aanzien van de leegstandswet.

Stichting Meesteren Beheer

 

Stichting Meesteren Beheer is een ontwikkelbeheerder van vastgoed. Daaronder valt het beheren en invullen van bedrijfspanden, kantoren, winkels en woningen...

 

MEESTEREN FOUNDATION

 

Korte FILOSOFIE

Meesteren is een platform voor creatieve, sociaal-maatschappelijke initiatieven waarbij de universele levensfilosofie van de toekomst gebaseerd op eenheid, in plaats van 'ieder voor zich' wordt bekrachtigd.

 

Meesteren wil laten zien dat samenwerking tot in alle facetten van de maatschappij in de praktijk is toe te passen en bevordert deze samenwerking door het matchen van zowel personen als organisaties die een coöperatieve instelling hebben. Meesteren is een 'werkwoord' en is het toonbeeld van de perfecte combinatie van idealisme en nuchtere daadkracht. Lees meer...

BEZOEKADRESSEN

M3.0 – CAKE.NL

Dorpsweg 41a

3082 LB Rotterdam

 

M5.0 – ODEON

Gouvernestraat 56

3014 PP Rotterdam

 

M6.0 – Brandspuit

Sikkelstraat 37

3075 CK Rotterdam

 

M7.0 – ANTONIUS - HeadQuarters

Groene Tuin 1

3078 KA Rotterdam

 

M8.0 – CHEFARO

Keileweg 8

3029 BS Rotterdam

 

POSTADRES

Postbus 51169

3007 GD Rottedam

 

 

 

Email:

contact@meesteren.org

SOCIAL MEDIA