Meesteren Food

Doelstellingen Stichting Meesteren Food

  • Het exploiteren van keukens, kantines en evenement-catering.
  • Het biologisch verantwoord verbouwen van groenten, fruit en kruiden.
  • Trainingen en workshops te organiseren op het gebied van koken, bakken, braden, hygiëne conform HACCP voorschriften en voedingsleer.
  • De stichting is een sociaal-maatschappelijk cultureel platform en wil als erkend leer- en werkbedrijf actief zijn op het gebied van maaltijdverzorging.
  • De stichting verplicht zich al haar activiteiten zoveel mogelijk te baseren op duurzaamheid volgens het principe van Natural Law Resource Based Economy (NLRBE). Vanuit dit perspectief wil de stichting op haar manier bijdragen aan de overgang van een monetaire economie naar een sociaal-economische deel-economie.
  • Het essentiële kenmerk van Stichting Meesteren Food is vervat in het begrip 'vermeesteren'. Hierop is het werkwoord 'Meesteren' van toepassing waarvan de betekenis is gericht op het L.E.U.K. maken van de activiteiten die voor het behalen van de doelstellingen van de stichting worden verricht. L.E.U.K. is het acroniem van Logisch, Ethisch, Universeel en Koninklijk. Dit zijn de vier criteria waaraan ieder project of activiteit dient te voldoen. Indien één van deze criteria niet van toepassing is, zal het project of de activiteit op dat punt moeten worden aangepast. Elke dienst of levering dient derhalve logisch te zijn; ethisch van aard en in afhandeling; universeel: dat wil zeggen het algemeen belang dienend; de 'Koninklijke' weg oftewel het eerbare en de Nederlandse wetgeving te volgen.
  • Als leer- en werkbedrijf acht de stichting het zich tot haar plicht om alle werkzaamheden in T.E.A.M.-verband uit te voeren waarbij het acroniem T.E.A.M staat voor: Together Everybody Achieves More. Zo wil de stichting jongeren en aanstaande schoolverlaters de weg wijzen naar een toekomst waarin samenwerking en wederzijds respect maatstaf gevend zijn

Stichting Meesteren Food

 

Exploiteren van keukens, kantines en evenement-catering. Tevens het biologisch verantwoord verbouwen van groenten, fruit en kruiden. Trainingen en workshops...

 

MEESTEREN FOUNDATION

 

Korte FILOSOFIE

Meesteren is een platform voor creatieve, sociaal-maatschappelijke initiatieven waarbij de universele levensfilosofie van de toekomst gebaseerd op eenheid, in plaats van 'ieder voor zich' wordt bekrachtigd.

 

Meesteren wil laten zien dat samenwerking tot in alle facetten van de maatschappij in de praktijk is toe te passen en bevordert deze samenwerking door het matchen van zowel personen als organisaties die een coöperatieve instelling hebben. Meesteren is een 'werkwoord' en is het toonbeeld van de perfecte combinatie van idealisme en nuchtere daadkracht. Lees meer...

BEZOEKADRESSEN

M3.0 – CAKE.NL

Dorpsweg 41a

3082 LB Rotterdam

 

M5.0 – ODEON

Gouvernestraat 56

3014 PP Rotterdam

 

M6.0 – Brandspuit

Sikkelstraat 37

3075 CK Rotterdam

 

M7.0 – ANTONIUS - HeadQuarters

Groene Tuin 1

3078 KA Rotterdam

 

M8.0 – CHEFARO

Keileweg 8

3029 BS Rotterdam

 

POSTADRES

Postbus 51169

3007 GD Rottedam

 

 

 

Email:

contact@meesteren.org

SOCIAL MEDIA