Meesteren JobCenter

Doelstellingen Stichting Meesteren Job Center

  • Een sociaal-maatschappelijk cultureel platform te zijn en zowel als erkend leerbedrijf als leer- en werkbedrijf mensen helpt de stap te zetten naar re-integratie om te komen tot zelfredzaamheid en arbeidsparticipatie. Tot de primaire doelgroep behoren mensen die een afstand hebben tot de maatschappij en/of de arbeidsmarkt.
  • In samenhang met de incourante beeldvorming van sociale achterstand - het stigma van een uitkering - worden een geringe werkervaring of een negatieve arbeidsdiscipline uitvergroot tot onbemiddelbaar waarbij leeftijd, opleidingsniveau, werkervaring en etnische achtergrond op ongefundeerde meningen een belangrijke rol spelen.
  • De stichting legt in het totale begeleidingstraject sterk de nadruk op de begrippen L.E.U.K. en T.E.A.M.
  • L.E.U.K. staat voor Logisch Etisch, Universeel en Koninklijk (eerbare). Dit zijn de vier criteria waaraan elke taak dient te voldoen. Indien de werkzaamheden niet aan één van deze criteria voldoet, zal de medewerker worden geleerd de handeling waar nodig aan te passen.
  • T.E.A.M. staat voor Together Everybody Achieves More. Elke taak wordt uitgevoerd in een dynamische, hiërarchische structuur waar kennis en vaardigheden binnen het totale team worden gedeeld.

Stichting Meesteren Job Center

 

Een sociaal-maatschappelijk cultureel platform te zijn en als leer- en werkbedrijf mensen helpt de stap te zetten naar re-integratie om te komen tot zelfredzaamheid en arbeidsparticipatie.

MEESTEREN FOUNDATION

 

Korte FILOSOFIE

Meesteren is een platform voor creatieve, sociaal-maatschappelijke initiatieven waarbij de universele levensfilosofie van de toekomst gebaseerd op eenheid, in plaats van 'ieder voor zich' wordt bekrachtigd.

 

Meesteren wil laten zien dat samenwerking tot in alle facetten van de maatschappij in de praktijk is toe te passen en bevordert deze samenwerking door het matchen van zowel personen als organisaties die een coöperatieve instelling hebben. Meesteren is een 'werkwoord' en is het toonbeeld van de perfecte combinatie van idealisme en nuchtere daadkracht. Lees meer...

BEZOEKADRESSEN

M3.0 – CAKE.NL

Dorpsweg 41a

3082 LB Rotterdam

 

M5.0 – ODEON

Gouvernestraat 56

3014 PP Rotterdam

 

M6.0 – Brandspuit

Sikkelstraat 37

3075 CK Rotterdam

 

M7.0 – ANTONIUS - HeadQuarters

Groene Tuin 1

3078 KA Rotterdam

 

M8.0 – CHEFARO

Keileweg 8

3029 BS Rotterdam

 

POSTADRES

Postbus 51169

3007 GD Rottedam

 

 

 

Email:

contact@meesteren.org

SOCIAL MEDIA