Meesteren Progress

Doelstellingen Stichting Meesteren Progress

  • Een sociaal-maatschappelijk cultureel platform te zijn en zowel als erkend leerbedrijf als leer- en werkbedrijf activiteiten te verrichten op het gebied van Marketing, Communicatie en Evenementen. Het essentiële kenmerk van Stichting Meesteren Progress is vervat in het begrip 'vermeesteren'. Hierop is het werkwoord 'Meesteren' van toepassing waarvan de betekenis is gericht op het L.E.U.K. maken van de activiteiten die in het kader van de doelstellingen van de stichting worden verricht. L.E.U.K. staat voor Logisch, Ethisch, Universeel en Koninklijk (eerbaar).
  • De stichting ondersteunt, motiveert, stimuleert en inspireert alle bij haar activiteiten betrokkenen uit alle delen van de samenleving waarbij samenwerking de grondtoon is.
  • Deze samenwerking leidt tot samenvoegen en kruisbestuiving, ook wel deel-economie genoemd. Het toepassen van circulaire economie legt de nadruk op duurzaamheid en is internationaal bekend als (Natural Law) Resource Based Economy, kortweg (NL)RBE.
  • Het doel is dan ook om alle activiteiten en handelingen die binnen de stichting worden verricht een blauwdruk te laten zijn voor een nieuwe sociaal-economische overgang/deel-model naar het nieuwe RBE paradigma.

 

Stichting Meesteren Progress

 

Een sociaal-maatschappelijk cultureel platform te zijn en zowel als erkend leerbedrijf als leer- en werkbedrijf activiteiten te verrichten op het gebied van Marketing, Communicatie en Evenementen.

MEESTEREN FOUNDATION

 

Korte FILOSOFIE

Meesteren is een platform voor creatieve, sociaal-maatschappelijke initiatieven waarbij de universele levensfilosofie van de toekomst gebaseerd op eenheid, in plaats van 'ieder voor zich' wordt bekrachtigd.

 

Meesteren wil laten zien dat samenwerking tot in alle facetten van de maatschappij in de praktijk is toe te passen en bevordert deze samenwerking door het matchen van zowel personen als organisaties die een coöperatieve instelling hebben. Meesteren is een 'werkwoord' en is het toonbeeld van de perfecte combinatie van idealisme en nuchtere daadkracht. Lees meer...

BEZOEKADRESSEN

M3.0 – CAKE.NL

Dorpsweg 41a

3082 LB Rotterdam

 

M5.0 – ODEON

Gouvernestraat 56

3014 PP Rotterdam

 

M6.0 – Brandspuit

Sikkelstraat 37

3075 CK Rotterdam

 

M7.0 – ANTONIUS - HeadQuarters

Groene Tuin 1

3078 KA Rotterdam

 

M8.0 – CHEFARO

Keileweg 8

3029 BS Rotterdam

 

POSTADRES

Postbus 51169

3007 GD Rottedam

 

 

 

Email:

contact@meesteren.org

SOCIAL MEDIA